top of page

PROJECTEN

Mijn Maastricht

Maastricht is een stad van ruim 120.000 inwoners. Elke inwoner is uniek, leeft zijn of haar leven en ieder geeft om een ander, een mede-inwoner. In deze documentaire laten we een aantal inwoners van Maastricht zien die ieder op een eigen wijze invulling geeft aan zijn of haar leven in de stad. Via de ogen van deze mensen zien we Maastricht vanuit een andere hoek dan gebruikelijk.

 

Ze zijn soms onzichtbaar voor de samenleving maar zichtbaar voor de mensen in hun nabijheid.

In de film zie je mensen met hart voor de stad, maar niet direct zichtbaar in de openbare ruimte. Ze zijn er ook voor anderen, of hebben een eigen wens hebben waardoor ze als mens beter kunnen worden.

 

Het is een blik op de stad die verbaast, die botst,  die trots maakt. Het zijn mensen die in hun daden anderen kunnen inspireren.

 

In een maatschappij waarin ‘onzichtbaren’ gezien worden is er medeleven..

 

Wat beweegt hen om te doen wat zij doen? Waar halen zij hun inspiratie vandaan en wat bindt hun aan de stad? Ieder heeft een persoonlijke ambitie die hij of zij verwezenlijkt wil zien.

Doel is om te laten zien dat Maastrichtenaren allemaal een bijzondere stempel drukken op de stad. En er blijkt veel meer te zijn wat hen bindt dan wellicht op het eerste gezicht zou lijken.

Maastricht wordt fysiek en suggestief via deze mensen in beeld gebracht, waardoor er veel herkenbaarheid is, maar ook vragen open blijven over hoe de inwoners van de stad zich tot elkaar verhouden en elkaars paden kruisen. Immers, er voor elkaar zijn, zowel prive, zakelijk, cultureel als zorgend is van belang voor een (gezonde)  samenleving in een stad.

Docfest the cross border documentary film festival Maastricht

Docfest is een nieuw documentaire film festival in Maastricht dat zich richt op de documentaire film en hiermee een maatschappelijke verbinding biedt.

 

Op www.docfest.eu vindt u meer informatie.

 

Docfest wordt georganiseerd door Ron van der Bolt van Blik51 en Richard Dols. Met intensieve medewerking van Adrienne Peters Writes en Chris Krabbe van Studio Contxt.

 

Partners/Financiers o.a. Cinema Lumiere Maastricht, Provincie Limburg, Gulpener, Gemeente Maastricht, Cinesud, L'Ortye, Bureau Europa, UNU-Merit,

Voor de stilte

Filmproject over mensen in de laatste levensfase in een hospice. Verhalen en herinneringen van de personen staan hierbij centraal. Een documentaire om het gesprek te starten over sterven. Hiervan wordt tevens lesmateriaal gemaakt voor middelbare- en hogescholen. Om daar ook het gesprek te starten, om zo te leren over maatschappelijke thema’s en zorg gerelateerde onderwerpen.

 

Medireva, Provincie Limburg, Sevagram, Cinecrowd, Huis voor de Kunsten Limburg en DELAgoededoelenfonds steunen dit project.

 

Aan dit project werken mee

Anne Cobben

Richard Dols

Ruud Geuijen

Anky Stiphout

Hanneke Som

on

Maes

Maes gaat over hoe de rivier de Maas het leven van mensen langs en op de rivier beïnvloedt. Het is een odyssee. Maar ook een onderzoek naar wat mensen werkelijk beleven in, op en aan de rivier. In de film gaat een musicus, in vier seizoenen, vanaf de monding bij de Maasvlakte van de Rotterdamse haven naar de bron in Pouilly-en-Bassigny in Frankrijk. Hij gaat tegen de stroom in op zoek naar verhalen en vertaalt deze in muziek. Onderweg moet hij iedere keer nieuwe manieren verzinnen om de rivier verder op te komen. Het is een persoonlijke beproeving waardoor de pianist heel dicht bij de rivier komt en zijn eigen grenzen verlegt.

 

Research

In de researchfase is er al met veel mensen gesproken: oeverbewoners, schippers, musici, wetenschappers en biologen. Vanuit verschillende hoeken is er interesse om aan dit project mee te werken.

 

Bent u ook geinteresseerd? Het plan en onderzoek kunt na afspraak met Richard Dols inzien.

 

Het Huis voor de Kunsten Limburg steunt de research voor dit project.

 

Aan dit project werken mee

Richard Dols

Ralph van Raat

Bart Spaan

Intro in situ

 

 

Maes Nederlandstalig

Maes Franstalig

Ondergronds Leven

Tijdens KunstTour 2011 was er een video-installatie te zien op de Hondstraat 20a in Maastricht, gebaseerd op de Turkse ondergrondse stad Derinkuyu. De installatie had de naam ONDERGRONDS LEVEN.

 

In 1963 vond een inwoner per toeval de ondergrondse stad die waarschijnlijk rond 1400 voor Christus is ontstaan.

 

Richard Dols maakte ‘kijkgaten’ in de Maastrichtse grond met daarin voorstellingen van hedendaags leven. Op deze pagina vindt u een beeldimpressie. De installatie kreeg een eervolle vermelding van Maastricht Aktueel.

 

Artikel Maastricht Aktueel

bottom of page